ซินเจียง กานซู ส่านซี ย้อนรอยเส้นทางสายไหม สำรวจระเบียงเหอซี

ซินเจียง กานซู ส่านซี ย้อนรอยเส้นทางสายไหม สำรวจระเบียงเหอซี
 
 
เส้นทางสายแพรไหม (Silk Road) เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน มีความเป็นมาย้อนหลังได้กว่า 2,000 ปี เป็นเส้นทางการค้าที่เชื่อมโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเข้าด้วยกัน เริ่มจากเมืองฉางอาน (หรือเมืองซีอานในปัจจุบัน) มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตก ผ่านเอเชียกลาง ไปจนถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิล อาณาจักรโรมันตะวันออก (ปัจจุบันคือเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี) เส้นทางนี้ยังทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งด้านวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ฯลฯ ระหว่างนักเดินทางและพ่อค้าวานิช
เส้นทางสายแพรไหมมีความยาวกว่า 7,000 กิโลเมตร ส่วนที่อยู่ในประเทศจีน ส่วนใหญ่จะอยู่ในซินเจียง หรือเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เชื่อมต่อกับมณฑลกานซู และ มณฑลส่านซี โดยเฉพาะช่วง ระเบียงเหอซี ตามข้อจำกัดของภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ ทุรกันดาร มีทั้งทะเลทราย ที่ราบสูง และเทือกเขามหึมาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ด้วยความที่ประชากรส่วนใหญ่ของซินเจียงเป็นชาวอุยกูร์ มีความเกี่ยวโยงด้านเชื้อสายกับชาวเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ทำให้มีวิถีชีวิตแตกต่างจากคนจีนทั่วไป
 
“ผู้ใดยึดระเบียงเหอซีได้ ผู้นั้นครองดินแดนตะวันตกได้”
คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญยิ่งของ ระเบียงเหอซี หรือ เหอซีโจ่วล่าง Hexi Corridor อันเป็นช่วงตอนสำคัญที่สุดของเส้นทางสายแพรไหม มีอายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี ถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับเส้นทางสายนี้ ตั้งแต่สมัยยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ที่ยังคงเก็บงำเรื่องราวของอริยบุคคล สงคราม ตำนาน รวมไปถึง ความยิ่งใหญ่ของศาสนสถาน หมู่ถ้ำพระสหัสพุทธ ความงามตระการอันน่ามหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทั้งขุนเขาหิมะ มหานทีแม่น้ำเหลือง ผืนทะเลทรายสุดเวิ้งว้าง ทุ่งราบอันกว้างใหญ่ โขดผาภูหลากสีที่น่าทึ่ง ปราการกำแพงเมืองจีนหมื่นลี้ ที่เคยมีเหล่านักเดินทางทั้งจากบุรพทิศและประจิมทิศ ต่างรอนแรมเดินทางข้ามเดือนปี เพื่อแสวงหาในสิ่งที่ตนขาด กระจายในสิ่งที่ตนมี ไปอีกฟากฝั่งโลก
 
รายการเดินทางไปตาม “ย้อนรอยเส้นทางสายไหม สำรวจระเบียงเหอซี” นี้ ได้สร้างสรรค์ขึ้นอย่างพิเศษ สำหรับผู้หลงใหลในอารยธรรมของ Silk Road ย้อนรอยบาทของพระอริยสงฆ์-ถังซำจั๋ง จาก อูหลู่มู่ฉี ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ มุ่งหน้าสู่ดินแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือในสามมณฑล บนเส้นทางยาวไกล เดินทางด้วยรถยนต์กว่า 2,000 กิโลเมตร ผ่านเมืองสำคัญมากมาย เช่น ทูรูฟาน แล้วเข้าสู่ระเบียงเหอซี ที่ฟากหนึ่งเลียบเลาะไปตามขุนเขาหิมะ อีกฝั่งเป็นผืนทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่ ตอนกลางเป็นเส้นทางที่ประดุจคอหอยของเส้นทาง สู่ เมืองตุนหวง มงกุฎแห่งพุทธศิลป์อันใหญ่ยิ่งของโลก เข้าสู่ เจียยวิ้กวน จางเย่ หวู่เว่ย จิ่วฉวน ไปจนถึง หลันโจว เทียนสุ่ย เป่าจี และ มหานครซีอาน นครซีอาน มหานครโบราณสามพันปี ที่คุณจะได้ดื่มด่ำอย่างเต็มอิ่มตลอดระยะเวลา 14 วันเต็ม
เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า
Visitors: 597,283