โทโฮะกุ อัศจรรย์แห่งใบไม้เปลี่ยนสี

No photo description available.

ภูมิภาคโทโฮะกุ (Tohoku) เป็นภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น เป็นดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่ 1 ใน 4 ของเกาะฮอนชู ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของฮอนชู มีชื่อเดิมว่า "มิจิโนกุ" แปลว่าถนนสายใน คาว่า Tohoku 東北 มาจากคาว่า 東 Tou (โท) หรือ Higashi (ฮิกะชิ) แปลว่า ทิศตะวันออก กับ 北 Hoku (โฮะคุ) หรือ Kita (คิตะ) แปลว่า ทิศเหนือ เนื่องจากเมื่อก่อนการเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลาบาก โทโฮะกุประกอบไปด้วย 6 จังหวัด คือ อาโอโมริ อิวาเตะ มิยะงิ อะกิตะ ยะมะงะตะ ฟุกุชิมะ การเดินมาภูมิภาคโทโฮะกุจะได้พบกับสถานที่ดึงดูดใจอันหลากหลายของที่ราบสูง มีภาพลักษณ์ภายนอกแบบชนบท ที่เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เป็นการผสมผสานกัน ระหว่างโลกแห่งธรรมชาติที่สดใส ผู้คนเป็นมิตรจริงใจ รวมถึงงานเทศกาลรื่นเริง
 
ดินแดนโทโฮะกุเป็นดินแดนแห่งตำนานเรื่องเล่าขานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตำนานของเหล่าไซมูไร และเป็นแห่งสุดท้ายที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตขนบประเพณีโบราณอยู่ รวมถึงหัตถกรรมพื้นเมืองที่ย ยังคงอนุรักษ์ไว้ ภายใต้ความเจริญและอารยธรรมสมัยใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาในปัจจุบัน
 
โทโฮะกุเป็นภูมิภาคที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก และเป็นที่ขึ้นชื่อในการมาชมใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น...โดยการมาชมใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นการชมใบไม้ที่เปลี่ยนสีตามป่าเขา โตรกผา ลานน้ำ ตามธรรมชาติมากกว่า ซึ่งจะแตกต่างจากการชมใบไม้เปลี่ยนสีในแถบคันไซเช่นเกียวโต ที่จะเข้าไปชมตามวัดวาอารามต่าง ๆ มากกว่า...ในด้านของสีสันก็จะแตกต่างกัน โดยทางแถบ Tohoku นี้จะออกไปทางเหลือง ๆ ส้ม ๆ ส่วนทางแถบคันไซจะออกไปทางแดง ๆ จัด ๆ กว่า....
 
ข้อดีอีกอย่างของ โทโฮะกุ คือถึงแม้จะเป็นช่วงที่มีคนเดินทางมาชมใบไม้เปลี่ยนสีกันมาก แต่เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการชมตามธรรมชาติป่าเขา มีพื้นที่กว้างใหญ่ จึงสามารถเดินทอดน่องชมความงามได้อย่างสบาย ๆไม่รู้สึกว่าแออัดมากเหมือนการไปชมตามวัดต่าง ๆ ในเกียวโตซึ่งมีพื้นที่จำกัด เหมาะกับผู้ที่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ Hiking เดินป่า ขุนเขา โตรกผา ล่องลานน้ำ แต่เนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ ทาให้อาจต้องมีการเดินทางเยอะ เปลี่ยนที่พักหลายที่ การคมนาคมในบางจุดก็อาจจะไม่สะดวกนัก (ไม่เหมือนคันไซที่อาจจะปักหลักพักแค่ไม่กี่ที่แล้วเที่ยวไปกลับที่ต่าง ๆ ในแต่ละวันได้) ฉะนั้นการมาเที่ยวแถบ Tohoku นี้ จึงอาจต้องมีการวางแผนมาพอสมควร ทั้งในเรื่องของ เส้นทาง ที่พัก เวลา และการจัดการเรื่องกระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ เพราะต้องเดินทางย้ายที่บ่อย ฯลฯ....
 
ฤดูใบไม้ร่วง ณ ประเทศญี่ปุ่นจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีแดงและสีเหลืองเข้มของช่วงเวลาที่ใบไม้กำลังเปลี่ยนสี ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรเดินทางมาเยือน ที่เรียกว่า “Momiji-gari” ซึ่งหมายถึง ความเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของใบเมเปิ้ลที่น่าหลงใหล ใบไม้เปลี่ยนสีที่โทโฮะกุจะเริ่มไล่มาตั้งแต่จังหวัด Aomori ที่อยู่เหนือสุด ตั้ง แต่ประมาณ ต้น-กลาง ต.ค. ไล่มาจนถึงจังหวัด Fukushima ที่อยู่ล่างสุด ประมาณ ต้น-กลาง พ.ย. แต่ก็แล้วแต่ระดับความสูงของแต่ละพื้นที่ด้วย ไม่ได้เปลี่ยนสีไล่จากเหนือลงใต้แบบตรงไปตรงมาทั้งหมดซะทีเดียว โดยที่สถานที่ดังๆ ที่ขึ้นชื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนสีกันช่วงประมาณ ปลาย ต.ค. – ต้น พ.ย. จึงเป็นช่วงเวลาที่คนเดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่กันมากเป็นพิเศษ
วัดซูอิกันจิ
Visitors: 597,283